Transport intermodalny

INTERMODALNY TRANSPORT TOWAROWY

Transport intermodalny, czyli kombinowany, to typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Oznacza to, że do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu. Najistotniejszą regułą jest jednak wykorzystanie na całej trasie przewozów tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego. Dzięki temu nie trzeba przeładowywać samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

Transport intermodalny

Organizacja przewozu

Transport kombinowany w praktyce najczęściej polega na łączeniu transportu samochodowego z transportem kolejowym. Przewoźnicy samochodami dostarczają ładunki do transportu kolejowego. Kolejno transportem kolejowym ładunek przewożony jest już do stacji przeznaczenia. Do przewozu ładunków stosuje się kontenery, nadwozia wymienne lub naczepy samochodowe. Aby zapobiec tradycyjnym kosztownym sposobom przeładunku najlepiej zastosować kontenery i nadwozia samochodowe. Pozwala to również na zastosowanie różnych sposobów załadunku i rozładunku kolejowych środków przewozowych. Używanie naczep samochodowych w znacznej mierze ułatwia realizację przewozów w systemie "dom-dom", polegającym na przewozie ładunków od miejsca nadania do miejsca przeznaczenia. Z kolei do przewozu ładunków koleją wykorzystywane są specjalistyczne wagony zwane platformami. Są one przystosowane do przewozu wszystkich typów kontenerów. Transport intermodalny realizowany jest również przy zastosowaniu pojedynczych przesyłek i konwencjonalnych pociągów towarowych.

Korzyści

 • obniżka globalnego kosztu procesu transportowego,
 • większa liczba możliwych wariantów przewozowych,
 • wyższa jakość usług transportowych,
 • szybkie i terminowe dostarczenie ładunku, zwłaszcza w przewozie międzynarodowym,
 • większa częstotliwość okazji załadowczych,
 • zmniejszone ryzyko uszkodzenia towaru,
 • możliwość jednorazowego przewiezienia większej partii ładunku,
 • jeden wykonawca, jedna umowa o przewóz.
Transport intermodalny

OBSŁUGIWANE SEKTORY

 • Duże ładunki

  Duże ładunki

 • Towary pakowane

  Towary pakowane

 • Towary płynne

  Towary płynne