Magazynowanie

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE

Gospodarowanie zapasami i zorganizowana kontrola nad ich przepływami w organizacji to właśnie magazynowanie. Zaburza ono procesy przepływów towarów, lecz jest niestety nieuniknione i z tego powodu wymaga szczególnej uwagi. Wiąże się często z trudnymi decyzjami dotyczącymi odpowiednich warunków przechowywania, lokalizacji, umiejscowienia w czasie oraz kosztów dystrybucji. Decyzje te zależą przede wszystkim od wymagań klienta.

Racjonalna gospodarka magazynowa zapewnia uzyskanie najkorzystniejszych warunków przechowywania towarów. Firma Entos oferuje pomoc swoim klientom w tym zakresie. Skuteczna realizacja zadań magazynowania, czyli utrzymania zapasów dla potrzeb bieżącej działalności, ich konfekcjonowanie, konsolidację oraz dekonsolidację uwzględnia następujące czynniki:

  • warunki techniczne magazynów oraz ich wyposażenie techniczne, np. w odpowiedni sprzęt do rozładunku,
  • strumienie towarowe obejmujące wielkości dostaw, ich strukturę, rozkład w czasie, sposób załadunku i wyładunku, kontroli jakości dostaw,
  • czasowy i ilościowy rozkład zapotrzebowania
  • organizację, czyli obieg dokumentacji, system informacji, przygotowanie dostaw, obszary zadaniowe
Magazynowanie

Doskonale wiemy, że podstawowym kryterium oceny efektywności magazynowania są jego koszty, wynikające z optymalizacji ilości i wielkości magazynów, ich rozplanowania oraz lokalizacji. W erze nowoczesnych usług logistycznych efektywne magazynowanie oraz mądre zarządzanie przepływami towarów nie wymaga już od przedsiębiorstw konieczności inwestowania we własne zaplecze magazynowe. Zapewniają im je wyspecjalizowani operatorzy logistyczni tacy, jak Entos. Usługa magazynowania jest istotnym aspektem naszej działalności i stanowi uzupełnienie naszej kompleksowej oferty. Jest ona znaczącym aspektem w budowaniu siły naszej marki - wszechstronnej, nowoczesnej, ciągle się rozwijającej oraz szybko reagującej na zmieniające się potrzeby rynku.

Bezpieczne przechowywanie

Gwarantujemy elastyczny dostęp do powierzchni magazynowych, pełne bezpieczeństwo powierzonych towarów oraz wymierne korzyści finansowe.

INNE USŁUGI

Wyspecjalizowana logistyka dla transportu materiałów sypkich takich, jak kruszywa, masy asfaltowe, ale także ładunki ponadgabarytowe i ponadnormatywne.

Mamy doświadczenie logistyczne w dziedzinie zaopatrzenia placów budów w kruszywa i materiały sypkie oraz w zakresie świadczenia usług ciężkim sprzętem budowlanym.

Główne korzyści to obniżka globalnego kosztu procesu transportowego, większa liczba możliwych wariantów przewozowych oraz wyższa jakość usług transportowych.